Your Need; No Greed

no-greed_webOndernemerszin, creativiteit, lef, passie, talent, gouden handen, intelligentie, authenticiteit, doorzettingsvermogen, integriteit. We hebben het allemaal nodig om onszelf en de wereld verder te helpen. En dat mag worden beloond, dat moet worden beloond. Met waardering en met geld: Your Need.

We verdienen graag wat ons toekomt, we krijgen graag wat we willen. Maar er is een grens: als dat ten koste gaat van anderen en onze natuurlijke bronnen. De grens ligt bij zorgvuldigheid, bij zelfbewustzijn, bij tevredenheid, bij eindigheid, bij omgevingsbewustzijn, bij genieten, bij voldoende, bij dankbaarheid, bij hebben in plaats van zijn. En dat durven te laten zien: No Greed.

Het No Greed-speldje is een open hand waarmee de drager aangeeft dat een hand kan ontvangen. maar ook kan tegenhouden en duidelijk aangeven dat het voldoende is.

Over de pols loopt een blauwe rivier, een symbool voor de rivier Paktolos uit de mythe van koning Midas. Alles wat hij aanraakte, veranderde in goud. Een schijnbaar aantrekkelijke gedachte, tot bleek dat ook zijn voedsel en kinderen in goud veranderden. Midas kwam tot inzicht en inkeer en besloot zijn macht weg te wassen in deze rivier.

 

Ghandi: ‘Earth provides enough to satisfy every man’s need, but not every man’s greed’